Gootafdichting

Project: Renovatie werkzaamheden dakdetails
Beschrijving project:
Liquid Rubber heeft de unieke eigenschap dat het product op vrijwel alle ondergronden goed hecht. In deze situatie is de overbrugging tussen verschillende materialen een cruciale factor. Op dakdetails of dakgoten is het vaak lastig om vanaf de dakbedekking een goede afdichting te maken op de diverse details. Gezien het brede hechtingsvermogen en een blijvende flexibilteit van 900% is Liquid Rubber hier juist perfect voor geschikt.

Op dit project moest een afdichting gemaakt worden van de kunststof goot naar de bitumen dakbedekking. Liquid Rubber HBS200 is aangebracht in combinatie met geotextiel. Dit één component product zorgt voor een zeer envoudige maar kwalitatieve manier van afdichten. De blijvende flexibileit van Liquid Rubber zorgt hier voor een zeer duurzame afdichting.