Energieneutraal bouwen

Project: Energieneutraal bouwen met HBS200
Beschrijving project:
Om energieneutrale woningen te realiseren, wordt er onder andere rekening gehouden met warmteterugwinning. Door tocht tegen te gaan wordt er minder energie verbruikt in het verwarmen van de woning. Bij nieuwbouwprojecten wordt er vaak gekozen voor HBS200 om de kieren, naden en kozijnenranden van een luchtdichte laag te voorzien.