Composthallen

Project: Een composthal beschermen tegen corrosie
Beschrijving project:
Composteren is waarschijnlijk een van de oudste natuurlijke recyclingprocessen. Compostering vindt plaats door activiteit van bacteriën en schimmels, die van nature al op het organisch materiaal aanwezig zijn. Compost- of mestopslag is dus een actief proces waarbij veel schadelijke stoffen, zoals zuren vrijkomen. Die zuren vormen een probleem want zij tasten de containers en loodsen aan waarin de substanties worden opgeslagen.

Zo ook in dit geval. Het compost tast de composthal aan waar de compost wordt opgeslagen. Om dit te voorkomen heeft een Liquid Rubber verwerker de composthal behandeld met de Corrosion Primer en de MineCoat van Liquid Rubber.

Allereerst is het aangetaste metaal grondig gereinigd en ontdaan van al het vuil, vet en losse delen. Vervolgens is de oppervlakte twee maal behandeld met de Corrosion Primer. De Corrosion Primer vreet zich als het ware in de roest en zet deze om in koolstofcomplexen die de toetreding van zuurstof blokkeren en daarmee het corrosieproces stoppen. Na het opdrogen van de Corrosion Primer is de oppervlakte ingespoten met de twee componenten coating MineCoat.