Privacy Policy

Liquid Rubber Europe, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Liquid Rubber Europe.

Verwerking van persoonsgegevens

Liquid Rubber Europe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liquid Rubber Europe, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Liquid Rubber Europe verstrekt. Liquid Rubber Europe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc….

Waarom Liquid Rubber Europe gegevens nodig heeft

Liquid Rubber Europe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Liquid Rubber Europe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Liquid Rubber Europe gegevens bewaart

Liquid Rubber Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Liquid Rubber Europe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Liquid Rubber Europe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Liquid Rubber Europe gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Liquid Rubber Europe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Liquid Rubber Europe bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Liquid Rubber Europe te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Liquid Rubber Europe heeft hier geen invloed op.

Liquid Rubber Europe heeft Google geen toestemming gegeven om via Liquid Rubber Europe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liquidrubbereurope.com. Liquid Rubber Europe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Liquid Rubber Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Liquid Rubber Europe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liquid Rubber Europe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liquid Rubber Europe op via info@liquidrubbereurope.com. www.liquidrubber.nl is een website van Liquid Rubber Europe.

Liquid Rubber Europe is als volgt te bereiken:
Liquid Rubber Europe
Groot Mijdrechtstraat 15
3641 RV Mijdrecht
Telefoon: +31 (0)297 587 866

Liquid Rubber Europe en andere websites

Op de site van Liquid Rubber Europe treft u een aantal links aan naar andere websites. Liquid Rubber Europe kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Liquid Rubber Europe, E-mail info@liquidrubbereurope.com.

Wijzigingen

Liquid Rubber Europe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Liquid Rubber Europe.

Disclaimer

Liquid Rubber Europe behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.liquidrubber.nl, www.liquidrubbereurope.com, of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.liquidrubber.nl, www.liquidrubbereurope.com, of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Liquid Rubber Europe (ook niet via een eigen netwerk).